Musteet.fi
 

Värikasetit ja tulostimen takuu

Monet tulostinvalmistajat kehottavat takuuehdoissa käyttämään vain valmistajan omia mustekasetteja.

Canon: "Takuu ei korvaa huoltoa, mikäli vahinko tai tuotteen vika perustuu seuraaviin seikkoihin: [...] yhteensopimattomien varaosien, ohjelmistojen tai tarvikkeiden (esim. muste, paperi, väriainekasetti ja paristot) käyttö. Canonin suosittelemien tarvikkeiden osalta yhteensopivuus on taattu."

Lexmark: "Lexmark-tulostimen takuu ei kata uudelleen täytetyn värikasetin aiheuttaman vian tai vahingon korjausta. Lexmark ei suosittele uudelleen täytetyn värikasetin täyttämistä. Värikasettien täyttäminen saattaa heikentää tulostuslaatua ja vahingoittaa tulostinta. Parhaan tulostusjäljen saat käyttämällä Lexmarkin tarvikkeita."

OKI: "[...] muiden kuin OKIn valmistamien väriaine-, nauha-, tai mustekasettien tai uudelleen täytettyjen väriaine- tai mustekasettien käyttö voi vaikuttaa takuuseen tai OEL:n ja asiakkaan väliseen tukisopimukseen, mikäli vika johtuu muun kuin OKI-tuotteen käytöstä."

Eurooppatasolla Unkarin kilpailuvirasto aloitti 2005 menettelyn Hewlett Packard Magyarország Kft:tä vastaan, koska tulostimen takuuehtojen väitettiin olevan kilpailulain ja EY:n perustamissopimuksen 82. pykälän vastaisia. Takuuehtojen mukaan takuu raukesi, jos vika johtui vääränlaisesta käytöstä. Takuehdoissa mainittiin, että uudelleen täytettyjen tai uudestaan valmistettujen mustesuihkukasettien käyttö olisi vääränlaista käyttöä.

Kilpailuvirasto katsoi, että takuusäännöissä vapaita korjauspalveluja ei sidottu HP:n omien mustekasettien ostoon, koska takuu ei päättynyt "vääränlaisesta käytöstä" sinänsä (eli uusiomustekasettien käytöstä) vaan "vääränlaisesta käytöstä" johtuvista vioista. Kuitenkin kilpailevien mustekasettien määrittely "vääränlaiseksi" oli harhaanjohtavaa ja saattoi johtaa kuluttajat olettamaan, että on luvatonta ostaa muita kuin HP:n mustekasetteja. HP määrättiin uusimaan takuuehdot. Asia siirrettiin osittain Euroopan komissiolle.

Joillakin uusiokaseteilla on takuu, joka kattaa myös laitteen.